<h3>Cookies</h3>
Amsterdam-Sail.nl handelend onder Allround zeilcharter Oxalex BV maakt op deze website gebruik van session cookies en van session storage.
<ul>
<li>Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.</li>
<li>Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.</li>
<li>JavaScript , de eerste session cookie gebruiken we om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklap menu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.</li>
</ul>
<h2>Websitestatistieken</h2>
Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en gebruikte links om op onze website te komen.
<h2>Privacy wetgeving – de ”cookiewet”</h2>
Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.
<h2>Privacy instellingen van Google Analytics</h2>
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘Amsterdam-Sail.nl ’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Allround zeilcharter Oxalex BV en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Allround zeilcharter Oxalex BV en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Allround zeilcharter Oxalex BV is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Allround zeilcharter Oxalex BV voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.
<h2>Opt-out voor Google Analytics</h2>
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.
<h2>Social Media</h2>
Allround zeilcharter Oxalex BV kan op deze website plug-ins van sociale media gebruiken (Facebook, MailBlue, Google+, LinkedIn, Instragram, Pinterest en Twitter). Deze platforms hebben hun eigen privacybeleid, waar Allround zeilcharter Oxalex BV geen invloed op heeft. Als u op de website van een aanbieder van een sociaal medium bent aangemeld terwijl u onze website bezoekt, kan niet worden uitgesloten dat de aanbieder dit bezoek aan uw netwerkaccount koppelt. Als u de plugin-functies gebruikt (zoals het klikken op de “Like”-knop of het plaatsen van een opmerking), wordt deze informatie vanuit uw browser direct naar het betreffende sociale netwerk verzonden, en daar mogelijk opgeslagen. Het doel en de mate van het verzamelen, verder verwerken en gebruik van de gegevens door de netwerken vindt u in hun privacybeleid. Als de gebruiker niet wil dat deze plug-ins worden geladen, wordt geadviseerd zich bij het betreffende sociale medium af te melden. Daarnaast kunnen verschillende browsers worden ingesteld of bijgewerkt met add-ons (zoals Facebook blocker), zodat plug-ins van sociale media niet worden geladen.

Versie 1.0: 9 Mei 2018